Uchwały

Zarząd Miasta podjął uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości nie zabudowanych na rzecz Gminy. Nieruchomości położone są w Głogowie, w obrębie 1 “Nadodrze”’ – ich łączna powierzchnia wynosi 1061 m2. Nabycie jest konieczne ze względu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą “Budowa pod klucz oczyszczalni ścieków dla m. Głogowa”. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Polityki Gospodarczej. Czytaj dalej Uchwały